Elektronsko korisničko uputstvo
Informaciono knjigovodstveni web program
CopyRight © Poslovna Informatička Solucija Novi Sad
Osnovne informacije
title

Statusi i obaveštenja unutar svake aplikacije

Kao što smo naveli u gornjem levom uglu nalaze se tri osnovne informacije o tekućoj firmi sa kojom se trenutno radi, to je naziv firme, mesto i adresa i broj PIB-a.
Prilikom ulaska u program sistem proverava sa koliko firmi ima pravo da radi navedeni korisnik. Ako prijavljeni korisnik ima pravo da radi samo sa jednom firmom tada ga sistem povezuje sa tom firmom i odmah ga pušta na glavni ekran. Ako korisnik ima pravo da radi sa više firmi tada mu se pojavi izbor svih firmi sa kojima ima pravo da radi i on izabire firmu za rad. Ako ste već u programu i želite promeniti firmu to se obavlja klikom na [NAZIV FIRME]
u kojoj ste trenutno prijavljeni.

Statusi i obaveštenja unutar svake aplikacije

Kao što smo naveli u gornjem levom uglu nalaze se tri osnovne informacije o tekućoj firmi sa kojom se trenutno radi, to je naziv firme, mesto i adresa i broj PIB-a.
Prilikom ulaska u program sistem proverava sa koliko firmi ima pravo da radi navedeni korisnik. Ako prijavljeni korisnik ima pravo da radi samo sa jednom firmom tada ga sistem povezuje sa tom firmom i odmah ga pušta na glavni ekran. Ako korisnik ima pravo da radi sa više firmi tada mu se pojavi izbor svih firmi sa kojima ima pravo da radi i on izabire firmu za rad. Ako ste već u programu i želite promeniti firmu to se obavlja klikom na [NAZIV FIRME]
u kojoj ste trenutno prijavljeni.

Statusi i obaveštenja unutar svake aplikacije

Kao što smo naveli u gornjem levom uglu nalaze se tri osnovne informacije o tekućoj firmi sa kojom se trenutno radi, to je naziv firme, mesto i adresa i broj PIB-a.
Prilikom ulaska u program sistem proverava sa koliko firmi ima pravo da radi navedeni korisnik. Ako prijavljeni korisnik ima pravo da radi samo sa jednom firmom tada ga sistem povezuje sa tom firmom i odmah ga pušta na glavni ekran. Ako korisnik ima pravo da radi sa više firmi tada mu se pojavi izbor svih firmi sa kojima ima pravo da radi i on izabire firmu za rad. Ako ste već u programu i želite promeniti firmu to se obavlja klikom na [NAZIV FIRME]
u kojoj ste trenutno prijavljeni.

Ažurirano: 06.12.2017