Elektronsko korisničko uputstvo
Informaciono knjigovodstveni web program
CopyRight © Poslovna Informatička Solucija Novi Sad
Kontni obrasci
title

Osnovno o programu

 • Kontne šeme / kontni obrasci / kontna pravila, kako god ih nazivamo - nam služe kako bi ubrzali proces knjiženja iz pomoćnih evedencija u finansijsko knjigovodstvo. Da objasnimo na jednom primeru. Kada u kupcima unosimo novi račun koji ispostavljamo kupcu, taj račun ima sledeće elemente koji su bitni za knjiženje u finansijskom.
  • Fakturisanu vrednost (OSNOVICA)
  • PDV po opštoj stopi
  • PDV po posebnoj stopi
  • Ukupna naknada sa PDV-om
 • Sva navedena polja postoje u tom dokumentu, samo treba da odredimo na koji konto se knjiži stavka odnosno vrednost stavke.
 • Da ne bi svaki puta kod knjiženja upisivali na koji konto ide koja stavka mi definišemo ova kontna pravila gde odredimo kako se knjiži recimo račun za izvšene usluge, damo mu naziv ili opis i nakon toga taj dokument može da knjiži i lice koje nije stručno u knjigovodstvu i čak ne mora znati kako se navedeni dokumnt knjiži u finansijsko knjigovodstvo. Dovoljno je recimo da pridruži kontno pravilo "Izlazni račun za izvršene usluge" i posao je završen.

Odabir dokumenata za izradu kontnog pravila

Ulaskom u program u gornjem levom uglu imate padajuči meni "Bazni dokumenti" iz kojeg prvo morate odabrati sa kojom vrstom dokumenta želite raditi, odnosno kojoj vrsti dokumenta želite pripisivati kontna pravila. To možete obaviti odabirom miša ili početi kucati naziv baznog dokumenta i odabrati ga strelicama sa tastature i potvrdit sa tipkom [Enter]. Kada odaberete bazni dokument na glavnoj tabeli se pojave sva kontna pravila koja su prethodno unesena a pripadaju navedenom baznom dokumentu.
Bazna tabela sa zaglavljima kontnih pravila

 • Bazna tabela sa zaglavljima kontnih pravila za prikaz postoje sledeća:
  • Vidljiva polja
   • Polje za štikliranje
   • Oznaka - Oznaka kontnog pravila, ima funkciju šifre koja se automatski generiše, korisnik nema uticaja na šifru niti je može sam definisati.
   • Naziv šeme - Naziv ili opis kontnog pravila koji u jednoj rečenici označava kontno pravilo. 
   • Grupa - Grupa ili marker na osnovu koga možete da tražite ista kontna pravila koja nemaju ništa zajedničko u svom nazivu. Recimo da objedinite sva kontna pravila koja su zadužena za režijske fiknse troškove, možete napisati u grupu recimo "trošak, režije".
   • Naziv kontnog plana - Odnosi se na kontni plan sa kojim želite da povežete kontno pravilo.
  • Nevidljiva polja koja se mogu pridružiti tabeli
   • Ažuriran - Vreme zadnjeg ažuriranja navedene stavke.
   • Ažurirao korisnik - korisnik koji je zadnji ažurirao navedenu stavku.
   • Host - IP adresa računara koji je zadnji prisupio stavci. 
   • ID - Stvarna identifikacija stavke.
   • Kreiran - Vreme kreiranja stavke.
   • Server - Naziv servera na kome je postavljena baza.Unos i ažuriranje zaglavlja kontnih pravila

Bazna forma sa zaglavljima za unos i ažuriranje kontnih pravila poseduju sledeća polja:
 • Naziv šeme - Naziv ili opis kontnog pravila koji u jednoj rečenici označava kontno pravilo. Maksimalan broj karaktera u nazivu je (100), mogu se koristiti slova i brojevi. (obavezan podatak) 
 • Primeniti kontni plan - Odnosi se na kontni plan sa kojim želite da povežete kontno pravilo. Odabirete na osnovu kucanja broja konta ili naziva konta. (obavezan podatak) 
 • Grupa - Grupa ili marker na osnovu koga možete da tražite ista kontna pravila koja nemaju ništa zajedničko u svom nazivu. Recimo da objedinite sva kontna pravila koja su zadužena za režijske fiknse troškove, možete napisati u grupu recimo "trošak, režije". Maksimalan broj karaktera je (50), dozvoljena su slova i brojevi.

Tabela sa stavkama (definicije knjiženja)

 • Tabela sa stavkama prikazuje definisana knjiženja na osnovu svakog polja koje je definisano za navedeni bazni dokument. U tabeli možete videti sledeća polja:
  • Vidljiva polja
   • Polje za štikliranje
   • Opis polja - Prikazuje opis stavke koja se knjiži.
   • PKKK - Skraćenici od "Pridruži komitenta kod knjiženja"
   • PPKK - Skraćenica od "Pridruži poslovni objekt kod knjiženja".
   • PD - Skraćenica od predzak duguje.
   • Konto duguje - Dugovni konto na koga se knjiži stavka.
   • PP - Skraćenica od predznak potražuje.
   • Konto potražuje - Potražni konto na koji se knjiži stavka.
  • Nevidljiva polja koja se mogu pridružiti tabeli
   • Ažuriran - Vreme zadnjeg ažuriranja navedene stavke.
   • Ažurirao korisnik - korisnik koji je zadnji ažurirao navedenu stavku.
   • Host - IP adresa računara koji je zadnji prisupio stavci. 
   • ID - Stvarna identifikacija stavke.
   • Kreiran - Vreme kreiranja stavke.
   • Server - Naziv servera na kome je postavljena baza.
   • Naziv konta (duguje) - Naziv dugovnog konta iz kontnog plana.
   • Naziv konta (potražuje) - Naziv portržnog konta iz kontnog plana.
Unos i ažuriranje stavki (definicije knjiženja)

Forma za unos i ažuriranje stavki definicija za knjiženje sadrži sledeća polja:
 • Opis stavke za knjiženje - Odabirete ponuđene opcije iz padajućeg menija, mišem, strelicama na tastaturi. Polje opisuje o kojoj vrsti stavke se radi, odnosno o vrednosti pod navedenim opisom koje treba da se knjiži. (obavezan podatak) 
 • Predznak duguje - Označava vrednost koja treba da se proknjiži na dugovnu stranu - da li će se navedena vrednost knižiti pozitivno ili negativno. (obavezan podatak) 
 • Konto duguje - Ukoliko se navedena stavka knjiži na dugovnu stranu upisujete dugovni konto. (obavezan podatak ako nije ništa upisano u polje [Konto potražuje])
 • Predznak potražuje - Označava vrednost koja treba da se proknjiži na potražnu stranu - da li će se navedena vrednost knižiti pozitivno ili negativno. (obavezan podatak)
 • Konto potražuje - Ukoliko se navedena stavka knjiži na potražnu stranu upisujete potražni konto. (obavezan podatak ako nije ništa upisano u polje [Konto duguje])
 • Pridruži komitenta kod knjiženja - Ako želite da navedena stavka u finansijskom ima pridruženog komitenta štiklirajte ovo polje u suprotnom ostavite neštiklirano.
 • Pridruži PSO kod knjiženja - Ako želite da navedena stavka u finansijskom ima pridružen poslovni objekt štiklirajte ovo polje u suprotnom ostavite neštiklirano.

Video prezentaciju

možete pogledati

klikom na ikonu
Ažurirano: 22.03.2020