Elektronsko korisničko uputstvo
Informaciono knjigovodstveni web program
CopyRight © Poslovna Informatička Solucija Novi Sad
Prvi koraci nakon konverovanja
title

Poštovani korisnici programa ovo je kratko uputstvo za sve one koji prelaze iz OSAM okruženja u webPis aplikaciju. Krećemo korak po korak.

 • Sve firme koje su konvertovane u novi sistem zahtevaju da se koriguju podaci koji su uneseni ili koji nedostaju. [Administracija sistema - Promene - Firme]

  Osnovni podaci (bilo bi dobro da se svi podaci popune)

 • Ostalo - Logo firme sam ja ubacio standardnu sliku ili sam našao na internetu sajt firme pa sam ubacio samostalno, uglavnom Logo i QR Code idu u fakturu ali nisu obavezni. OBAVEZNO morate firmu povezati sa kontnim planom koji će navedena firma koristiti. Ja sam kopirao sve kontne planove iz svih firmi i nazvao ih po tim firmama. Svi ostali podaci moraju biti popunjeni.

 • Tekući računi - Ja sam kopirao tekuće račune ali pošto je naziv banke bio u slobodnom formatu, mislim nije bio šifriran, ja sam naziv banke ubacio “Banca Intesa” - te nazive ispravite kako treba.

 • Korisnici - Ovde prijavite sve korisnike koje imate na raspolaganju a želite da prilikom ulaska ti korisnici vide navedenu firmu. Samo korisnici koji su na spisku vide navedenu firmu.

 • Internet podešavanja - Prilikom prebacivanja firmi ja sam kopirao link prema APR-u. U suštini ostali podaci nisu suštinski bitni za početak rada. Svrha ostalih polja je opisana u helpu

 • Pregledajte poslovne objekte [Administracija sistema - Promene - Poslovni objekti] oni su uvučeni iz starog sistema ali možda želite da nešto koreigujete, naziva, adresa, oznaka ili slično
 • Artikli su uvučeni ali ne svi, samo oni koji su se pojavljivali u 2018 godini u magacinskom, maloprodaji i korespodenciji.
 • Dokumenti - preneti po pripadnostima (Dobavljači, Kupci, Magacinsko, Maloprodaja...)
 • Komitenti - konvertovani su samo oni koji su imali prometa u 2018 godini u finansijskom, dobavljačima, kupcima, magacinskom, blagajničkom i maloprodaji.
 • Dobavljači - preuzeti su svi ulazni mešoviti računi, ali moram napomenuti da je unesena PDV napomena 1.6 - iz razloga što mora postojati neka PDV naomena ali ona nema uticaja do 01.07.2018 jer te obračuna PDV-a radite u starom programu po starom sistemu.
 • Kupci - sve što sam napisao za dobavljače važi i za kupce
 • Kontna pravila / šeme - Nih se na žalost ne može konvertovati iz starog u novi sistem a ima nekoliko ključnih razloga


  • U stara kontna pravila ste morali odvajati pravila sa opštom stopom, bez PDV-a i sa posebnom stopom. U novoj varijanti sve unesete u jedno kontno pravilo i on uzima šta mu treba, odnosno kako je u dokumentu navedeno.

  • U starom sistemu su kontna pravila važila za sve firme, tako da je po navodima knjigovodstvenih agencija bilo dosta konfuzno, jer je svaka firma imala svoj kontni plan, a kontna pravila bila su vidljiva za sve u svim firmama. Sada postoje kontni planovi koji su odvojeni od firmi i kada se otvara nova firma tada se definiše koji kontni plan ta firma treba da koristi. Kontne šeme po novome su vezane za kontne planove. Svaki kontni plan ima svoje kontne šeme.

  • Svaku promenu u kontnom planu vide sve firme koje su vezane za taj kontni plan.

  • Naravno može se i po starom sistemu da se za svaku firmu otvori poseban kontni plan koji će biti samo za tu firmu.

 • Magacinsko - Modul za konvertovanje će biti gotov kada bude i magacinsko u potpunosti.
 • Maloprodaja - Modul za konvertovanje će biti gotov kada bude i maloprodaja u potpunosti.

Ažurirano: 26.02.2019