Prvi ekran (kao što vidite na slici gore) koji dobijete prilikom prijave na naš sistem je vaše predstavljanje.
Korisnički nalog / e-mail - Od vas se traži da upišete korisnički nalog koji je u stvari vaš e-mail.
Lozinka - Ovo polje je obavezan podatak, obratite pažnju da sistem vodi računa o velikim i malim slovima.

Naravno morate biti prethodno registrovani u našem sistemu.

  • Ukoliko niste ništa upisali u nalog a kliknete na dugme [Nastavi sa prijavom ], sa desne strane iskočiće ikonica sa uzvičnikom. Kada pređete strelicom miša preko nje, pojaviće se upozorenje da je e-mail obavezan podatak.
  • Ako upišete svoju e-mail adresu a format nije zadovoljavajući, na isti način dobijate obaveštenje da format nije dobar.
  • Ako ste zaboravili lozinku kliknite na link [Zaboravljena lozinka] i pratite uputstva.
  • Ako upišete e-mail adresu koja nije registrovana u našem sistemu, u donjem delu forme za prijavu dobijete obaveštenje o tome da navedena e-mail adresa ne postoji u našem sistemu i tada je potrebno da kliknete na [Zahtev za registraciju] i izvršite registraciju.
  • I na kraju kada ukucate ispravno vaš e-mail nalog i lozinku a zatim kliknete na dugme [Nastavi sa prijavom ] sistem vas propušta na prijavni ekran.

Osnovni podaci za kontaktKod prijave na sistem u donjem delu ekrana nalaze se četiri ikone, dovoljno je da prislonite strelicu miša i da dobijete informaciju koja se krije iza nje.

  • e-mail adresa za kontakt sa autorom aplikacije (poželjno je da se koristi samo ova opcija)
  • Broj mobilnog telefona
  • Broj fiksnog telefona u kancelariji
  • Link do elektronskog uputstva
Video prezentaciju

možete pogledati

klikom na ikonu