Elektronsko korisničko uputstvo
Informaciono knjigovodstveni web program
CopyRight © Poslovna Informatička Solucija Novi Sad
Predračun robe i usluga
title Predračuni su u knjigovodstvenom smislu neobavezujući dokumenti. Oni su u stvari ponuda za robu i usluge koje nudite svojim kupcima. Moramo napomenuti da ovaj dokument ne uzrokuje nikakvu vrstu promene koja je važna za obračun PDV-a.
Ovim dokumentom se ne remeti stanje robe, ne pojavljuju se u karticama i kumulativma komitenata i ne prenose se u finansijsko.
Za razliku od prethodnog knjigovodstvenog sistema gde ste imali razdvojene predračune za robu i usluge, sada je to objedinjeno u jednom dokumentu i tako se i štampa na obrascu predračuna.

Obzirom da većina firmi ima potrebu samo za predračune robe a drugi samo za predračune usluga, napravljena je mogućnost sakrivanja jednog ili drugog. Konkretno ako ste firma koja izdaje samo predračune usluge, iritirajuće je da vam se u aplikaciji vidi i tabela sa artiklima koja je za njih nepotrebna, zauzima prostor na ekranu i odvlači pažnju. U vezi toga u parametrima imate mogućnost da na nivou firme odabere neke od statusa predračuna. Kao što vidite na slici dole.
 1. Roba i usluge
 2. Samo robe
 3. Samo usluge


Glavna forma

U glavnoj formi iz menija možete odabrati sledeće opcije:
 • Novi - Unos novog zaglavlja predračuna
 • Briši - Brisanje štikliranih predračuna sa svim pripadajućim stavkama (nepovratan proces!)
 • Potraga - Potraga za predračunima na osnovu broja i datuma
 • Štampaj - Štampanje svih štikliranih predračuna u jedan PDF.
 • Excel - Konvertovanje sadržaja tabele u excel.
 • Pomoć - Elektronsko i video uputstvo
U glavnoj tabeli forme podrazumevana vidljiva polja su:
 • Kolona za manipulaciju - štikla u zaglavlju označava da se mogu štiklirati sve stavke u tabeli ili deštiklirati. U redovima je strelica za pregled pripadajućih stavki, ikona za ispravku tekuće stavke i kvadratić za štikliranje tekuće stavke.
 • BL - Dokument je blokiran / neblokiran
 • RE - Dokument je realizovan / nerealizovan. Ovde se podrazumeva da dokument štiklirate kao realizovan ako je izvršeno plaćanje na osnovu njega.
 • DL - Download ikonica označava da je dokument u svom originalnom obliku smešten negde na internetu i da ga možete kao takvog pogledati. Ako se ikonica ne vidi tada ne postoji link do dokumenta.
 • Broj dokumenta - Označava osnovni broj dokumenta ili redni broj predračuna u tekućoj godini.
 • Datum dokumenta - Datum izdavanja predračuna.
 • Datum valute - Datum do kada je kupac obavezan da uplati iznos po predračunu.
 • Komitent - Kupac kome je upućen predračun.
 • Prodajna vrednost - Prodajna vrednost robe ili usluga.
 • Rabat vrednost - Vrednost rabata.
 • Vrednost osnovice - Vrednost - rabat tj. osnovica za oporezivanje.
 • Vrednost PDV-a - Vrednost PDV-a bez obzira na stopu.
 • Ukupna naknada - Ukupna naknada ili obaveza kupca po predračunu.
 • Veza - Unikatna veza koja označava identifikaciju predračuna. Recimo ako je veza [681112018], ona se sastoji od [68] = (kontrolni broj po modulu 97), [1] = označava da se radi o predračunu, [11] = broj predračuna, [2018] = godina predračuna.

Polja koja se ne vide ali mogu da se pridruže tabeli su:
 • Ažuriran - Vreme zadnje promene na stavci.
 • BRS - Broj stavki u predračunu.
 • Host - IP adresa uređaja sa koga je pristupljeno stavci.
 • Identifikacija - Identifikacija stavke.
 • Korisinik - korisnik koji je napravio promenu.
 • Kreiran - Vreme kreiranja navedene stavke.
 • Opis dokumenta - opis u podnožju dokumenta.
 • TKR - Tekući račun na koji treba da se izvrši uplata.

Unos i ažiriranje zaglavlja predračuna

Novi predračun otvarate kada kliknete na dugme u galvnom meniju [Novi] a postojeći tako da kliknete na ikonu [Izmeni] koja se nalazi na početku stavke koje menjate.
Prvo dobijete ekran sa osnovnim podacima gde se nalaze sledeća polja:
 • Broj dokumenta - Brojčani podatak koji označava broj predračuna. Svake godine kreće od broja 1 pa nadalje. Broj možete sami upisati ali preporučujemo da ostavite nulu kako bi program sam dodao sledeći broj koji je na redu. Ako upište broj koji već postoji javiće vam da je duplikat ključa. Napominjemo da kod ispravke nije preporučivo menjati broj predračuna jer se neće slagati sa vezom. Ako ste ostavili da se veza sama kreira tada kod ispravke broja predračuna (ako baš morate) obrišite i vezu kako bi se sama kreirala ponovo. (Obavezan podatak)
 • Datum - Datum izdavanja predračuna. (Obavezan podatak)
 • Valuta - Datum valute ili datum do kada je zadnji rok plaćanja predračuna. (Obavezan podatak)
 • Veza - Veza označava unikatni broj na koji će se pozivati uplata. Ako sami ne znate šta treba da se upiše ostavite prazno pa će program sam da kreira vezu po obrascu kako je gore objašnjeno.
 • Komitent - Kupac kome se šalje predračun. (Obavezan podatak)
 • TKR - Broj tekućeg računa na koji želite da se uplati predračun. (Obavezan podatak)Možete se prebacit na TAB "Ostalo" i tamo imate sledeća polja:
 • Opis dokumenta- U navedeni opis stavljate ono šta želite da se pojavi u podnožju dokumenta ispod stavki. Opis se odnosi na kompletan dokument a ne na pojedine stavke, npr. "Roba će biti isporučena na adresu kupca, potrebna je intervenicija viljuškara!".
 • Link do elektonskog dokumenta - U zavisnosti gde na internetu držite navedeni dokument u PDF-u, ovde se kopira link do dokumenta. Pretpostavljamo da će to biti na nekom od vodećih CLOUD servisa kao gDrive, OneDrive ili slično. Ako smeštate dokumente na ove servise za svaki dokument možte tražiti link i taj link kopirajte u ovo polje. Za ovu tematiku imate posebno elektronsko i video uputstvo koje možete pogledati [ovde].
Stavke robe / artikli

U tabeli za unos i ažuriranje robe vidljiva polja su:
 • Kolona za manipulaciju - štikla u zaglavlju označava da se mogu štiklirati sve stavke u tabeli ili deštiklirati. U redovima je strelica za pregled pripadajućih stavki, ikona za ispravku tekuće stavke i kvadratić za štikliranje tekuće stavke.
 • Artikal- Šifra, naziv i merna jedinica artika.
 • Količina - Količina robe, decimale se prikazuju samo ako postoje.
 • Cena osnovica - Osnovna cena bez PDV-a sa odbijenim rabatom.
 • Vrednost osnovica - Osnovna vrednost bez PDV-a sa odbijenim rabatom.
 • PDV % -PDV u procentu.
 • Vrednost PDV-a - Ukupna vrednost PDV-a na stavci.
 • Cena ukupno - Cena ukupne naknade koju plaća kupac.
 • Vrednost ukupno - Vrednost ukupne naknade koju plaća kupac.
Polja koja se ne vide u tabeli robe ali mogu da se pridruže tabeli su:
 • Ažuriran - Vreme zadnje promene na stavci.
 • Cena - Osnovna cena pre rabata.
 • Host - IP adresa uređaja sa koga je pristupljeno stavci.
 • Identifikacija - Identifikacija stavke.
 • Korisinik - korisnik koji je napravio promenu.
 • Kreiran - Vreme kreiranja navedene stavke.
 • Rabat % - Procenat rabata.
 • Rabat vrednost - Vrednost rabata.
 • Vrednost - Osnovna vrednost robe pre rabata.

Novu stavku za robu otvarate kada kliknete na dugme u iznad table sa stavkama robe u meniju [Novi] a postojeći tako da kliknete na ikonu [Izmeni] koja se nalazi na početku stavke koje menjate.
Prvo dobijete ekran gde se nalaze sledeća polja:
 • Artikal - Kucate naziv artikla ili šifru artikla i to najmanje 3 karaktera kako bi započela pretraga za artiklom. (Obavezan podatak)
 • Količina - Količina robe. (Obavezan podatak)
 • Cena - Osnovna cena bez rabata i PDV-a. (Obavezan podatak)
 • PDV %  - Pdv u procentu. (Obavezan podatak)
 • Rabat % - Rabat u procentu.
Kada aktivirate dugme [Sačuvaj i novi] ili [Sačuvaj i zatvori] sve ostale vrednosti će se automatski izračunati i prikazati vam se u pripadajućoj tabeli.

Stavke usluga

U tabeli za unos i ažuriranje usluga vidljiva polja su:
 • Kolona za manipulaciju - štikla u zaglavlju označava da se mogu štiklirati sve stavke u tabeli ili deštiklirati. U redovima je strelica za pregled pripadajućih stavki, ikona za ispravku tekuće stavke i kvadratić za štikliranje tekuće stavke.
 • Opis usluge - Slobodan opis usluge bilo koje dužine.
 • Količina - Količina usluge, decimale se prikazuju samo ako postoje.
 • Cena osnovica - Osnovna cena bez PDV-a sa odbijenim rabatom.
 • Vrednost osnovica - Osnovna vrednost bez PDV-a sa odbijenim rabatom.
 • PDV % -PDV u procentu.
 • Vrednost PDV-a - Ukupna vrednost PDV-a na stavci.
 • Cena ukupno - Cena ukupne naknade koju plaća kupac.
 • Vrednost ukupno - Vrednost ukupne naknade koju plaća kupac.


Polja koja se ne vide u tabeli robe ali mogu da se pridruže tabeli su:
 • Ažuriran - Vreme zadnje promene na stavci.
 • Cena - Osnovna cena pre rabata.
 • Host - IP adresa uređaja sa koga je pristupljeno stavci.
 • Identifikacija - Identifikacija stavke.
 • Korisinik - korisnik koji je napravio promenu.
 • Kreiran - Vreme kreiranja navedene stavke.
 • Rabat % - Procenat rabata.
 • Rabat vrednost - Vrednost rabata.
 • Vrednost - Osnovna vrednost robe pre rabata

Novu stavku za uslugu otvarate kada kliknete na dugme u iznad table sa stavkama usluga u meniju [Novi] a postojeći tako da kliknete na ikonu [Izmeni] koja se nalazi na početku stavke koje menjate.
Prvo dobijete ekran gde se nalaze sledeća polja:
 • Usluga - Kucate uslugu u opisnom smislu bez ograničenja na broj slova. (Obavezan podatak)
 • Količina - Količina usluge. (Obavezan podatak)
 • Cena - Osnovna cena bez rabata i PDV-a. (Obavezan podatak)
 • PDV %  - Pdv u procentu. (Obavezan podatak)
 • Rabat % - Rabat u procentu.
Kada aktivirate dugme [Sačuvaj i novi] ili [Sačuvaj i zatvori] sve ostale vrednosti će se automatski izračunati i prikazati vam se u pripadajućoj tabeli.
Štampanja

Štampati odnosno konvertovati u PDF možete:
 • Predračun robe i usluga. Štiklirajte sve predračune koje želite prebaciti u PDF format i iz opcije (Štampaj -> Štiklirani predračuni u jedan dokument). Program vas nakon toga prebaci u prozor za pregled svih predračuna koje ste štilirali.

Potraga za predračunima

Potragu možte izvršiti tako što kliknete na dugme [Potraga] iznad glavne tabele.
Potragu možte ograničiti Od-do broja predračuna i od-do datuma predračuna.
Ako odustajete od potrage možte kliknuti na dugme za odustanak ili na tipku [Esc] .

Video prezentaciju

možete pogledati

klikom na ikonu


Ažurirano: 05.11.2018