Elektronsko korisničko uputstvo
Informaciono knjigovodstveni web program
CopyRight © Poslovna Informatička Solucija Novi Sad
Ekranske forme
title

Forma u aplikacijama za ažuriranje podataka - prva varijanta

Na svakoj tabeli sa leve strane nalaze se strelice i kada se klikne na nju otvore vam se stavke koje pripadaju navedenom dokumentu
. Ukolko na tabeli ne vidite strelice to znači da navedeni dokument ili bilo šta drugo ne poseduje stavke.
U tabeli uvek može biti otvorena samo jedna strelica, tj. ako kliknete na drugu strelicu automatski se zatvaraju stavke prehhodnog dokumenta i automatski se otvaraju stavke dokumenta na kome se strelica nalazi.
Pokraj strelice imate takozvano "Štikla" polje na koje kada kliknete mišem ili razmaknicim sa tastature pojavi se štikla i red promeni boju.
U zaglavlju se pojavljuje štikla koja kada se štiklira, automatski se štikliraju svi dokumenti, odnosno svi redovi u tabeli. Isto tako ako se štikla skine skinu se sve štikle u tabeli.
Štikliranje obično služi da bi se štiklirani redovi obrisali ili se izvršila nekakva obrada nad štiliranim redovima.

Unos - Klikom na dugme [Unos] program otvara formu za unos novih podataka koji su prikazani u tabeli.
Ispravka - Klikom na dugme [Ispravka] program otvara formu za ažuriranje postojećih podataka stavke na kojoj se trenutno nalazite. Ako se ne nalazite ni na jednoj stavki, ovo dugme je onemogućeno, sve dok ne kliknete na određenu stavku kako bi program znao koju stavku želite ispravljati.
Brisanje - Sve redove koje želite brisati u tabeli morate ih prvo štiklirati. Nakon što ste kliknuli na dugme [Briši] Pojavi vam se dijalog za brisanje. Ukoliko ste sigurni klinite na dugme (DA) ako niste na dugme (NE) ili pritisnite tipku [Esc] na tastaturi.
PAŽNJA! Brisanje je nepovratan proces nakon čega nije moguće povratiti obrisane stavke.


Štampaj - Ukoliko u programu postoje definisani izveštaji, biće vam prikazane sve opcije za štampanje. Napominjemo da se svi izveštaji generisani za štampanje konvertuju u PDF koji vidite na ekranu i na vama je da li želite samo gledati izveštaj, odštampati ili takav PDF preuzeti na svoj računar.
Obrade - Ukoliko u programu postoje potreba za određenim obradama, biće vam prikazane sve opcije za obradu. Napominjemo da redovi nad kojima se vrši obrada moraju u principu biti štiklirani, osim ako to nije drugačije definisano.
Osveži - Ova opcija služi da se osveži tabela ako za to ima potrebe, naime to je slučaj ako ste sigurni da još neko od korisanika pristupa istim podacima pa da vidite eventualne izmene od strane drugih korisnika koje su se desile u među vremenu.
Podešavanje tabele - Ova opcija ima u sebi tri podopcije (slika dole). Moramo napomenuti da se sva podešavnja koja su dole objašnjena internet pretraživač čuva u svom profilu na vašem računaru. Ako se prijavite na drugi internet pretraživač i uđete u isti program, kolone u tabeli su vidljiva po podrazumevanom rasporedu.  • Izbaci / dodaj kolone – U svakoj tabeli su pridružena sva polja koja se nalaze u bazi podataka. Za mnoge korisnike neke kolone su nebitne i beznačajne u svakodnevnom radu, dok su opet sa druge strane u nekom trenutku potrebne. Navešćemo primer kada su podaci u jednoj stavci izmenjeni a vas zanima ko je to napravio i kada. Tada kliknete na ovu opciju i pridružite kolonu [Korisnik] i kolonu [Ažurirano]. Na slici videte dijalog za oduzimanje i dodavalnje kolona. Dovoljno je da zaglavlje kolone dovučete u navedeni dijalog i ona se više ne nalazi u tabeli. Kada želite pridružiti kolonu koja nije u tabeli tada iz navedenog dijaloga dovučete kolonu u tabelu i stavite je na mesto gde želite da se nalazi.


  • Prikaži polje za pretragu – Svaka tabela je skup podataka i ako želite potraživati neke podatke koji se nalaze u tabeli, aktivirajte ovu opciju, nakon čega vam se pojavi polje u kome piše [Traži pojam] i počnite da pište željeni izraz. Ako zastanete na sekundu program počinje da filtrira sve podatke u tabeli na osnovu izraza koji ste upisali. Sve redove koji u sebi imaju navedeni izraz program izdvoji a izraz markira žutom bojom u svakom redu tabele gde ga je pronašao.


  • Prikaži okvir za grupisanje – Kada imate potrebu da tabelu grupišete na osnovu jedne ili više kolona, tada aktivirajte navedenu opciju. Na vrhu tabele prikaže se okvir u koji strelicom miša dovučete željeno zaglavlje kolone. Kada ne želite grupisati podatke tada samo iz navedenog okvira vratite kolonu u tabelu.
Izvoz - Ova opcija nam služi da izvezemo sadržaj tabele u excel datoteku. Za sada postoji samo navedena opcija, ali ako bude zahteva od korisnika može da se izvozi u PDV, CSV, DOCX itd.


.
Pomoć - Bez obzira što postoji elektnonsko uputstvo, kroz ove dve opcije možete direktno da se pozicionirate na elektronsko uputstvo koje je napisano baš za program u kome se nalazite, isto to važi i za video uputstvo.
Podešavanje broja redova na strani - Kao što vidite na slici gore u donjem levom uglu dobijate invormaciju na kojoj se stranici trenutno nalazite i koliko redova ima u tabeli. Nakon toga imate dugmad za prelazak na druge stranice, skok na prvu, zadnju itd. U donjem desnom uglu imate izbor za određivanje koliko redova želite da vidite na ekranu po jednoj strani. Naravno to ovisi od rezolucije ekrana. Tako da oni sa manjom rezolucijom izabiru manje redova po strani, a oni sa većom više redova po strani. Tu je i opcija [All] koja označava da želite prikazati sve redove koji postoje u tabeli u jednom neprekidnim nizu. Ova zadnja opcija nije preporučiva za tabele koji imaju više hiljada redova, jer se čeka dugo na učitavanje svih redova u jednom pozivu.

Forma za izveštaje i analize

Forma za izveštaje i analize je jednostavnija od forme za unos i ažuriranje podataka ona u svom meniju ima samo dugme [Potraga] za pozivanje dijaloga gde se upisuju parametri potrage, zatm dugme [Štampaj] sa svim pripadajućim opcijama štampe i dume [Izvoz u Excel] za izvoz kompletnog sadržaja tabele u excel.Kada u programu za izveštaje kliknete na dugme za pretragu otvara se forma kao na slici gore sa svim parametrima za filtriranje i kreiranje izveštaja. Forma može imati TAB-ove kao na gore prikazanoj slici, gde se upisuji dopunski parametri.
Klikom na dugme [Izvrši potragu] izvršava se upit i kreira se izveštaj koji možete videti u tabeli programa u kome se nalazite. Klikom na dugme [Odustani od potrage] zatvarate formu za potragu i vraćate se na pretnodno stanje.
 

Statusi i obaveštenja unutar svake aplikacije

Prilikom startovanja, svaka aplikacija u svom zaglavlju ima podatak o nazivu aplikacije u kojoj se trenutno nalazite, poslovnu godinu sa kojom radite i trenutna firma u kojoj se nalazite. Primer vidite na slici iznad.Video prezentaciju

možete pogledati

klikom na ikonu
Ažurirano: 13.10.2018