Elektronsko korisničko uputstvo
Informaciono knjigovodstveni web program
CopyRight © Poslovna Informatička Solucija Novi Sad
Otpis osnovnih sredstava
title Otpisi osnovnih sredstava se u principu određuju odlukom o otpisu osnovnih sredstava. Odluka sadrži popis svakog osnovnog sredstva za otpis i razloge otpisa, a oni mogu biti iz više razloga:
 • Kada osnovno sredstvo ima jako malu vrednost i nema svrhu praviti amortizaciju za navedeno sredstvo.
 • Kada osnovno sredstvo zbog pohabanosti ili neispravnosti ne služi više za namenu kojoj je namenjena.
 • Drugi razlozi navedeni u odluci.


Glavna forma

U glavnoj formi iz menija možete odabrati sledeće opcije:
 • Novi - Unos novog zaglavlja predračuna
 • Briši - Brisanje štikliranih predračuna sa svim pripadajućim stavkama (nepovratan proces!)
 • Štampaj - Štampanje otpisnu listu za tekuću godinu.
 • Excel - Konvertovanje sadržaja tabele u excel.
 • Pomoć - Elektronsko i video uputstvo
U glavnoj tabeli forme podrazumevana vidljiva polja su:
 • Kolona za manipulaciju - štikla u zaglavlju označava da se mogu štiklirati sve stavke u tabeli ili deštiklirati. U redovima je strelica za pregled pripadajućih stavki, ikona za ispravku tekuće stavke i kvadratić za štikliranje tekuće stavke.
 • Mesec - Mesec otpisa
 • Oznaka - Oznaka osnovnog sredstva.
 • Serijski broj - Serijski broj osnovnog sredstva ili unikatna šifra za svako osnovno sredstvo pojedinačno.
 • Naziv osnovnog sredestva - Naziv osnovnog sredstva.
 • Otpisana vrednost - Otpisanu vrednost program sam upisujue na osnovu zadnje trenutne vrednosti koju izvlači iz zadnje amortizacije.
 • Dokument otpisa - Broj dokumenta na osnovu koga je otpis izvršen.
 • Ažurirano - Vreme zadnje promene u stavci.
 • Kreirano - Vreme prvog unosa stavke.
 • Korisnik - Korisnik koji je zadnji izmenio stavku.Polja koja se ne vide ali mogu da se pridruže tabeli su:
 • Host - IP adresa uređaja sa koga je pristupljeno stavci.
 • Identifikacija - Identifikacija stavke.
 • Korisinik - korisnik koji je napravio promenu.
 • Server - Server na kome je unešena stavka.

Unos i ažiriranje otpisa

Novu stavku u otpisu otvarate kada kliknete na dugme u galvnom meniju [Novi] a postojeću ispravljate tako da kliknete na ikonu [Izmeni] koja se nalazi na početku stavke koje menjate.
Prvo dobijete ekran sa osnovnim podacima gde se nalaze sledeća polja:
 • Mesec - Mesec otpisa upisujete kao jednu od ponuđenih solucija od 01-12. (Obavezan podatak)
 • Osnvno sredstvo - Možete da ga potražujete po nazivu, šifri i serijskom broju. Prilikom prikaza izbora vidite sledeće podatke o osnovnom sredstvu |(Oznaka) - Naziv osnovnog sredstva [GODINA],[MESEC],[Količina],[Serijski broj]|. (Obavezan podatak)
 • Dokument otpisa - Broj dokumenta / odluke na osnovu koje se vrši otpis. (Obavezan podatak)Štampanje liste otpisa

Štampanje liste otpisa za tekuću godinu se vrši tko da se iz menija [Štampaj] odabere stavka [Dokument otpisa]


Video prezentaciju

možete pogledati

klikom na ikonu


Ažurirano: 15.11.2018