Elektronsko korisničko uputstvo
Informaciono knjigovodstveni web program
CopyRight © Poslovna Informatička Solucija Novi Sad
Kako početi?
title Nakon što od nas dobijete pristupne podatke, nameće se logično pitanje: "Kako početi", pa hajde da počnemo.
  1. Personalna administracija - Postavite svoju lozinku za koju samo vi znate. Možete korigovati svoje ime i prezime kao i nalog sa kojim se prijavljujete ukoliko mi nismo dobro upisali nešto od tih podataka. Na ovu temu možete pogledati ovde.
  2. Administracija sistema, firme - Firme otvaramo mi i to na vaš zahtev ali vi morate ažuriati podatke o svojoj firmi ili firmama ako ih ima više, tekučim računima, korisnicima itd.. Potrebno je popuniti sve relevantne podatke. Na ovu temu možete pogledati ovde.
  3. Administracija sitema, poslovni objekti - Unesite sve poslovne objekte za koje smatrate da će vam biti u upotrebi, banke, blagajne, poslovne jedinice, magacine itd.. Uputstvo.
  4. Administracija sistema, korisnici - Korisnike otvaramo mi i to na vaš zahtev ali vi imate mogućnost da korigujete sve podatke o korisniku, fotografiju kao i pristup firmama u koje navedeni korisnici mogu da imaju pristup. Uputstvo.
  5. Administracija sistema, ovlašćenja - Ovlašćenja su namenjena da ograničavaju nedozvoljen ulazak korisnika u programe i to za svaku firmu posebno. Potrebno je svakom korisniku pripisati ovlašćenje sa kojim programom može da radi. Uputstvo.
  6. Administracija sistema, sistemski parametri -  Podesite sve parametre kako bi program funkcionisao kako valja. Uputstvo.
  7. Administracija sistema, servisne informacije - Potrebno je da prvi puta izvršite dovlačenje arhive vaše baze podataka, kao i reorganizaciju baze, kako bi se zapisalo vreme kada ste to zadnji puta uradili. Uputstvo.
Ovo je za sada dovoljno da bi počeli sa nesmetanim radom. Ukoliko je nešto izostavljeno molimo vas da nam odmah javite kako bi dopunili sa potrebnim podacima.

Ažurirano: 22.11.2018