Elektronsko korisničko uputstvo
Informaciono knjigovodstveni web program
CopyRight © Poslovna Informatička Solucija Novi Sad
Pravila za korištenje aplikacija
title

Napomena !
Dole navedena pravila važe za celu aplikaciju.
Navedena pravila suštinski su bitna za dobro poznavanje i rad sa aplikacijom.
Molimo vas da detaljno pročitate sve što je dole napisano, kako bi što kvalitetnije i jasnije mogli raditi u web okruženju.Kretanje kroz polja sa tastaturom


Za razliku od naših prethodnih desktop aplikacija, gde ste popunjavajući formu koristili tastaturu, skakali sa jednog polja na drugo sa tipkom "ENTER" sada to više nije moguće. Naime, kada se pritisne "Enter" program odmah ide na dugme "Sačuvaj".  Pošto se aplikacija odvija u web browseru tastaturom se kroz polja krećete na seleći način:

  • Napred - [TABULATOR (TAB)]
  • Nazad - [SHIFT+TAB]
  • Sačuvaj - [ENTER]
  • Izlaz iz forme - [ESC]


  Naravno sve te radnje mogu se obavljati i pomoću miša, klikom na izabranu opciju.


  Pravila vezana za istek sesije

  Za razliku od desktop aplikacija, web aplikacije se razlikuju i po tome što glavni web server sa kojim radite vodi računa o vašim resursima, parametrima itd. Server za svakog prijavljenog korisnika otvara novu sesiju tj. virtualni prostor u svom okruženju, gde vodi računa o svim vašim radnjama i zahtevima. Sesija je u stvari rezervisan prostor u memoriji serevera za svakog korisnika kao i rezervisano mesto na diskovima gde se zapisuju potrebni podaci vezani za navedenog korisnika. Zbog optimalizovanja svog rada princip je sledeći:

  1. Sve dok radite sa aplikacijom, vreme trajanja sesije se produžava.
  2. Ukoliko niste aktivni 30 minuta server smatra da ste završili sa radom i gasi vašu sesiju, što prouzrokuje vraćanje na početni ekran za prijavu.
  3. Takva koncepcija oslobađa server korisnika koji nisu aktivni, a raspoložive resurse deli na korisnike koji su aktivni.
  4. U principu je najbolje da kada želite napraviti dužu pauzu ili ste završili sa radom, kliknite na dugme za odjavu u gornjem desnom uglu ekrana. Kada ponovo želite raditi, prijavite se ponovo.

  Obavezno polje

  Prilikom unosa ili ažuriranja podataka prva kontrola je da se nad svakim poljem proverava da li se radi o obaveznom podatku. Navedeno polje mora biti popunjeno u ispravnom formatu, što znači da ako se traže nazivi ili brojevi morate se strogo držati tog pravila.
  Ukoliko polje nije pravilno popunjeno ili nije uopšte popunjeno, sa desne strane polja dobijte ikonicu sa znakom "i" kao što je prikazano na slici levo. Strelicom miša stanite na navedenu ikonicu i na ekranu vam se ispisuje poruka o grešci ili propustu. Kada polje popunite navedena ikonica nestaje kao dokaz da je sve unešeno kako treba.


  Postoje slučajevi gde se ispravnost podataka dodatno kontroliše po više osnova i kada kliknete na dugme [Sačuvaj] program vas vrati u formu za ažuriranje podataka i u donjem delu ekrana na žutoj statusnoj traci ispiše poruku o greški koju morate da korigujete ili da kliknete na dugme [Odustani].

  Pravila u padajućam izboru combo za sve vrste pretrage
  Polje koje se naziva "combo" ili padajuća lista za izbor je prisutna u svim aplikacijama gde se može izvršiti potraga za npr. komitentima, artiklima, kontima, poslovnim objektima i slično. Pravila su za sve slučajeve ista:

  1. Počnete ukucavati slova ili brojeve u zavisnosti od toga da li tražite po šifri ili nazivu.

  2. Polje za pretragu se aktivira oko pola sekunde nakon što ste prestali da kucate, smatrajući da je taj ukucani izraz potrebno pronaći i filtrirati.
  3. Kao što se vidi na slici u gornjem primeru potraga vrši potragu po svim poljima koja su ponuđena u ovom konkretno primeru po oznaci, PIB-u, nazivu ili mestu.
  4. Traženi izraz se istakne u svim stavkama tako što podeblja i markira u svim stavkama ono što je bilo u navedenom izrazu (kao na slici gore "DOO").
  5. Kada u stavci pronađete red koji ste tražili možete na njega da kiknete mišem ili da se pomerite do njega sa strelicama na tastaturi i izaberete tako što stisnete tipku [Enter] za potvrdu.


  Obavezna odjava za kraj rada sa aplikacijom.


  Ako želite završiti rad sa programom ili da pauzirate duže od 30 minuta,
  obavezno se odjavite kliknom na ikonicu za odjavu u gornjem delu ekrana. Naime tada vas sistem redovno odjavljuje a resurse raspoređuje na akrivne korisnike.

  Ažurirano: 08.01.2019