Elektronsko korisničko uputstvo
Informaciono knjigovodstveni web program
CopyRight © Poslovna Informatička Solucija Novi Sad
Prvi koraci za nove korisnike
title

Poštovani korisnici programa ovo je kratko uputstvo za sve one koji počinju da rade u webPis aplikaciju. Krećemo korak po korak.

  • Potrebno je pregledati i korigovati podatke o firmama koje su unesene. [ Administracija sistema - Promene - Firme ]

    Osnovni podaci (bilo bi dobro da se svi podaci popune)

  • Ostalo - Logo firme sam ja ubacio standardnu sliku ili sam našao na internetu sajt firme pa sam ubacio samostalno, uglavnom Logo i QR Code idu u fakturu ali nisu obavezni. Povezan je standardni kontni plan za novo dodane firme .

  • Tekući računi - Tekući računi nisu uneseni potrebno je da da svaku firmu unesete sve tekuće račune.

  • Korisnici - Ovde prijavite sve korisnike koje imate na raspolaganju a želite da prilikom ulaska ti korisnici vide navedenu firmu. Samo korisnici koji su na spisku vide navedenu firmu.

  • Internet podešavanja - Za prvi korak ne treba da se podešavanju internet podešavanja.

  • Pregledajte poslovne objekte [ Administracija sistema - Promene - Poslovni objekti ] Poslovne objekte morate uneti. Ako ih nemate onda unesite recimo UPRAVA

Ažurirano: 01.07.2019