Ovaj sistem praktično označava da se kompletna infraskuktura (server, baze podataka, skenirani dokumenti), bolje rečeno cela poslovna administracija nalazi na nekom zaštićenom i osiguranom mestu, sa najvećim mogućim protokom i brzinom interneta, kod pouzdanog internet provajdera.

Sistem je osiguran od nestanka struje, gubitka internet konekcije i svega ostalog što bi ometalo rad korisnika sa "cloud" aplikacijama.

Pristupačnost


Pristupačnost aplikacije je zagarantovana iz bilo kog dela sveta, dovoljno je da imate uređaj koji izlazi na internet i da možete sa njim kvalitetno ulaziti u aplikaciju.

Instalacija


Za razliku od naših dosadašnjih desktop aplikacija za koje je bilo neophodno imati :

  1. Svoj računar na koji se instalirao SQL Server
  2. Instalirati i podesiti baze podataka
  3. Instalirati na svakoj radnoj stanici klijentsku aplikaciju sa kojom korisnik radi, kao i programe za nadogradnju novih verzija.


  Sada nema više nikakve instalacije, samo sednete za uređaj i uđete u neki web browser i radite!!!

  Održavanje i nadogradnja


  Korisnik nema više potrebe za nadogradnjom i održavanjem jer u stvari ništa od toga nije kod njega, sve se nalazi na jednom mestu gde su održavnje i nadogradnja automatski.

  Za promene u programima ili zakonske promene dobijate obaveštenja na glavnom ekranu cloud aplikacije, kao i ostale relevantne informacije.

  Mobilni uređaji za pristup


  Sada niste više ograničeni na PC računare, za rad na aplikaciji i pregled kartica, stanja i ostalih izveštaja možete koristiti i tablet uređaje kao i pametne telefone.

  Naravno da svaki unos i ažuriranje podataka nisu baš praktični sa tabletom i telefonom, ali ako se ima bežična tastatura to je izvesno moguće.

  U praksi na tabletima i mobilnim telefonima najčešće se obavalja pregled, stanja, kartica, listinzi i slično, retko unos podataka.

  Operativni sistemi


  Od sada niste više ograničeni Windows operativnim sistemom, za kojeg je mnogima problem zbog licenciranja samog windowsa.

  Sada možete koristiti i druge operativne sisteme koji su besplatni kao što su  neke od Linux komplacija, MacOS i slično.

  Naravno kao što je već napomenuto i uređaji koji imaju Android operativni sistem, gde su naravno uključeni i pametni televizori koji izlaze na internet.


  Srećan rad...